This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

Zemné práce

Ponúkame zemné a výkopové práce. Tieto služby realizujeme vlastnými mechanizmami. Samozrejmosťou je odvoz, uskladnenie a recyklácia odpadu. Taktiež realizujeme búracie práce, likvidáciu budov a odborné nakladanie so vzniknutým odpadom.

Medzi hlavné služby patri:

Výkop základov pre stavby a domy, obchodné objekty, administratívne celky
Odvoz vykopaného odpadu
Dodávka a dovoz stavebných materiálov
Likvidácia a recyklácia stavebného odpadu
Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním Cookies.