This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

Uloženie odpadu:

kód odpadu 17 01 07 – Zmesi betónu, tehál, škridiel, odpadového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
kód odpadu 17 05 04 – Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
kód odpadu 17 05 06 – Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
kód odpadu 17 05 08 – Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
kód odpadu 17 01 02 – Tehly
kód odpadu 17 03 02 – Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
kód odpadu 17 01 01 – Betón
kód odpadu 17 09 04 – Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
kód odpadu 17 02 01 – Drevo
a iné podľa požiadaviek
Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním Cookies.