This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

Zber, odvoz a spracovanie stavebného odpadu

Uloženie a recyklácia stavebného odpadu:

betón
asfalt
tehly
zemina, kamenivo
iné podľa dopytu
Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním Cookies.